IX Konkurs plastyczny „Skarby Małopolski”

Konkurs odbywa się w ramach XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Obejmuje dwie kategorie. Nauczyciele są zaproszeni do przedstawienia scenariuszy warsztatów, które w kontekście dziedzictwa kulturowego realizują elementy podstawy programowej, rozwijają kompetencje, są multidyscyplinarne, a jednym z głównych ich założeń jest współpraca z muzeum. Uczniowie prezentują zaś własne wypowiedzi plastyczne w formie książki artystycznej, nawiązującej do fragmentów wybranej ekspozycji muzealnej.

Celem konkursu dla nauczycieli jest zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami i muzeami, popularyzacja metodyki nauczania kompetencyjnego, wypracowanie wartościowych scenariuszy zajęć, realizowanych w kontekście dziedzictwa kulturowego, których elementem jest wizyta w muzeum. Celem konkursu dla młodzieży jest nawiązanie osobistych relacji z dziedzictwem i wyrażenie doświadczeń w formie plastycznej.

Najlepsze prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, której otwarcie zaplanowano na 18 maja. Wystawie będzie towarzyszyć katalog cyfrowy, w którym oprócz prac plastycznych znajdą się także nagrodzone scenariusze warsztatów, mogące stanowić niezastąpioną pomoc naukową przy przygotowywaniu zajęć związanych z dziedzictwem kulturowym.

Patronat nad IX edycją konkursu objęła Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Werdykt

30 marca 2012 r. minął termin nadsyłania prac plastycznych i scenariuszy warsztatowych na IX Konkurs plastyczny „Skarby Małopolski”. Jury konkursu plastycznego oraz jury konkursu scenariuszowego postanowiły przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Werdykt

Wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną zaprezentowane w maju podczas wystawy. Wystawie towarzyszyć będzie katalog w wersji cyfrowej, w którym znajdą się nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne uczniów i scenariusze warsztatów opracowane przez nauczycieli.

Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego i scenariuszowego odbędzie się 18 maja 2012 r. o godz. 12.00, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1). Po uroczystym wręczeniu nagród odbędzie się wernisaż wystawy.

Wystawa zostanie przygotowana we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.

„Sęk w interpretacji” – konkurs fotograficzny Leica

W ramach tegorocznej odsłony Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego mamy prawdziwy rarytas dla fanów fotografii – konkurs, w którym do wygrania jest aparat V-Lux 3 kultowej marki Leica!

Wybierzcie się na Dni (19–20 i 26–27 maja 2012) i poszukajcie inspiracji wśród prezentowanych w ich trakcie obiektów architektury drewnianej: odkryjcie urok Łemkowszczyzny, barwność zalipiańskich chałup, kunszt zakopiańskiej snycerki i wyjątkowość wielu innych miejsc… Przyjrzyjcie się detalom architektonicznym, fakturze drewna, ornamentyce i róbcie zdjęcia, które będą Waszą interpretacją hasła „Sęk w interpretacji”! Mile widziana pomysłowość i niestandardowe ujęcie tematu.

Na zdjęcia zgłoszone do konkursu będą głosować internauci i to ich głosy zadecydują, które fotografie dostaną się do ścisłego finału. Finał rozgrywać się będzie w Leica Store w Krakowie, gdzie spotkają się jury, publiczność i autorzy zdjęć, aby dyskutować, komentować, oceniać i głosować na najlepsze zdjęcie!

Jak wygrać?

1. Do 3 czerwca prześlij nam zdjęcie związane z architekturą drewnianą prezentowaną w ramach tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, na adres [email protected].

2. Śledź stronę konkursu i fanpage MIK na FB – na Twoje zdjęcie głosować będzie społeczność internetowa. Głosowanie internautów potrwa od 8 do 20 czerwca!.

3. Szesnaście zdjęć wybranych przez internautów weźmie udział w finale konkursu, w trakcie którego jury, publiczność oraz autorzy zdjęć wspólnie wybiorą zwycięzcę! Finał odbędzie się 22 czerwca w Leica Store Kraków.

Regulamin konkursu

Fotografie zgłoszone do konkursu

Konkurs rozstrzygnięty!
W piątek 22 czerwca, podczas wielkiego finału konkursu „Sęk w interpretacji”, publiczność zebrana w Leica Store Kraków wybrała zwycięską fotografię. Aparat Leica V-Lux 3 powędrował do Heleny Postawki. Gratulujemy!

Konkurs fotograficzny Skarby Małopolski – wokół ratusza, w cieniu rynkowych kamienic. Edycja 2012

Konkurs jest organizowany po raz dwunasty przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, w tym roku patronat nad nim objęli Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Kazimierz Barczyk Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Konkurs ma formułę otwartą. Jego celem jest wieloaspektowa prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu, zobrazowanie zjawiska wielokulturowości Małopolski, odkrywanie nowych i nieznanych obszarów związanych z kulturotwórczą działalnością człowieka, prezentacja znanych i mniej znanych zabytków architektury (lub jej elementów) związanych z tematyką konkursu, gromadzenie i archiwizowanie fotografii przedstawiających region. Ważnym celem tego projektu jest propagowanie naszego dziedzictwa kulturowego w wydawnictwach i materiałach promocyjno-reklamowych oraz gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej związanej z tematem konkursu.

Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez jury na wystawę pokonkursową prace będą prezentowane w ramach XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, przy ulicy Lwowskiej 226, od 26 maja do 31 sierpnia 2012 roku.

Fotografie wraz z kartą zgłoszenia, w kopercie zamkniętej i opatrzonej godłem, należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz
Dział Edukacji z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY
w terminie do 27 kwietnia 2012 r.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia uczestnictwa – www.muzeum.sacz.pl

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego

Nagroda wynosi 15 000 zł i jest przyznawana za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobieganie zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
  • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • „ożywiania” zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Nagrodę jest przyznawana jako nagroda indywidualna lub nagroda zbiorowa za wspólne dokonania.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie wniosku w formie karty zgłoszeniowej wraz załącznikami określonym w regulaminie w terminie do 20 marca 2012 roku.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego oraz listą laureatów są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.malopolskie.pl/kornecki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Tegorocznego laureata poznamy podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Mariana Korneckiego przez Marszałka Województwa Małopolskiego, która odbędzie się w 20 maja 2012 roku w Amfiteatrze Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

Zakończenie konkursu tematycznego „Byłaś dla nas radością i dumą… W 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.”

W piątek, 25 maja 2012 r., o godz. 11.00 w Muzeum Armii Krajowej w ramach XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu tematycznego Byłaś dla nas radością i dumą… W 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

Organizatorami konkursu są Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Województwo Małopolskie oraz Uniwersytet Jagielloński na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, oraz Stanisław Oleksiak – Prezes Zarządu Głównego ŚZŻ AK.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego.

Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem walki o wolność na terenie okupowanego kraju w czasie II wojny światowej. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę uczniów na powstanie i historię Armii Krajowej, polityczny i międzynarodowy kontekst jej działalności, struktury organizacyjne i terenowe, formy walki z okupantami oraz najważniejsze osiągnięcia w tym zakresie, akcję „Burza” i powstanie warszawskie, wydarzenia, które doprowadziły do rozwiązania wojskowych i cywilnych struktur polskiego państwa podziemnego oraz represji wobec żołnierzy AK ze strony polskich i sowieckich organów bezpieczeństwa.

Podczas uroczystości odbędzie wręczenie nagród laureatom i finalistom oraz ich opiekunom naukowym. Nagrody ufundował Samorząd Województwa Małopolskiego, Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie oraz Dyrektor Instytutu Historii UJ.

Nagrodę specjalną Fundacji Armii Krajowej w Londynie w postaci jednorazowego stypendium uczniowskiego wręczy laureatce I miejsca Pełnomocnik Fundacji w Polsce dr Robert Zapart.

Jedną z atrakcji uroczystości będzie projekcja filmu Byłem Żołnierzem AK w reż. Marka Widawskiego, który zdobył nagrodę główną na III Ogólnopolskim Festiwalu Filmowym „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” (Gdynia 2011).
Na koniec uczniowie i nauczyciele będą mogli zwiedzić wystawę w Muzeum AK.