Jednym z elementów Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest współpraca z wolontariuszami. Podczas tegorocznej XIV edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W tym sęk!, przebiegała ona następująco:

8 marca 2012

Spotkanie informacyjne
Na spotkaniu informacyjnym zaprezentowaliśmy wolontariuszom działalność Małopolskiego Instytutu Kultury. Przedstawiliśmy ideę Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wolontariusze otrzymali podstawowe wiadomości historyczne i merytoryczne o obiektach.
Prezentacja ze spotkania:

29 marca 2012

Szkolenie
Podczas szkolenia zaprezentowaliśmy obiekty biorące udział w tegorocznej edycji Dni, przedstawiliśmy zadania wolontariuszy oraz informacje organizacyjne. Na zasadach losowania przeprowadziliśmy rekrutację wolontariuszy do poszczególnych obiektów.
Prezentacja ze spotkania:

19 kwietnia 2012

Szkolenie z programu
Zaprezentowaliśmy wolontariuszom program tegorocznej edycji Dni. Następnie dla osób chętnych odbyło się szkolenie z Ewaluacja projektów w kulturze. Siedmiu wolontariuszy współpracowało z nami przy analizie ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez turystów podczas tegorocznej edycji projektu.
Prezentacja ze spotkania:

10 maja 2012

Spotkania z koordynatorami
Na spotkaniach z koordynatorkami tras wolontariuszom zaprezentowany został program tegorocznej edycji Dni w poszczególnych obiektach. Przekazane zostały również informacje organizacyjne, praktyczne.

15-25 maja 2012

Obsługa infolinii oraz promocja
Wolontariusze obsługiwali infolinię dla odbiorców projektu oraz współpracowali przy dystrybucji materiałów promocyjnych.

18 maja 2012

Wernisaż
3 wolontariuszki pomagały w montażu wystawy oraz organizacji i realizacji wernisażu wystawy prac nagrodzonych w konkursie „Skarby Małopolski”, realizowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

19-20 oraz 26-27 maja 2012

Finał XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W tym sęk!
Podczas finału wydarzenia 26 wolontariuszy współpracowało przy obsłudze punktów informacyjnych oraz obsłudze organizacyjnej wydarzenia.

31 maja 2012

Spotkanie ewaluacyjne
Na spotkaniu podsumowaliśmy tegoroczną edycję Dni. Wysłuchaliśmy relacji wolontariuszy z poszczególnych miejscowości. Przeprowadziliśmy też ewaluację procesu rekrutacji i współpracy z wolontariuszami.
Fotorelacja

W XIV Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. W tym sęk! wzięło udział 32 wolontariuszy – studentów i absolwentów krakowskich uczelni (Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Ekonomicznego).
Łącznie wolontariusze zaangażowani w tegoroczną edycję Dni przepracowali w MIK 654 godzin.