Tegoroczny program Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego został podzielony na 4 trasy tematyczne:
- trasa wiedza – obejmująca zwiedzanie obiektów, oprowadzania z przewodnikiem i gośćmi specjalnymi oraz wykłady; pobierz pdfPDF trasa "wiedza"
- trasa doświadczenie – składająca się z warsztatów, plenerów i pokazów;pobierz pdfPDF trasa "doświadczenie"
- trasa sztuka – prezentująca punkty programu takie jak wystawy, wernisaże, koncerty;pobierz pdfPDF trasa "sztuka"
- trasa rozrywka – czyli kiermasze, festyny, występy kapel.pobierz pdfPDF trasa "rozrywka"

Dla dzieci została przygotowana specjalna trasa zawierająca punkty programu przeznaczone dla najmłodszych.pobierz pdfPDF program dla dzieci

Dla grup zorganizowanych (powyżej 15 os.) został przygotowany szczegółowy program, zawierający informacje pomocne w zaplanowaniu udziału w wydarzeniu.pobierz pdfPDF program dla grup zorganizowanych

Ponadto w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

19 maja 2012 (sobota)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie udostępniony do samodzielnego zwiedzania.

11.00–18.00 Damą być – wystawa

Wystawa czasowa prezentująca stroje komunijne na fotografiach z I poł. XX w. Ekspozycja przygotowana specjalnie na XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Gdzie: kruchta kościoła z Ryczowa w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

11.00–18.00 Wspomnień czar. Powróćmy do lat 60. – wystawa

Wystawa czasowa prezentująca dizajn lat 60. XX w. w wiejskim domu. Ekspozycja przygotowana specjalnie na XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Gdzie: spichlerz z Kościelca w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

20 maja 2012 (niedziela)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie udostępniony do samodzielnego zwiedzania.

11.00–17.00 W szkole naszych dziadków – warsztaty dla dzieci

Podczas warsztatów dzieci będą mogły usiąść w dawnych ławach szkolnych, posłuchać, jak niegdyś funkcjonowała szkoła i nauczyć się pisania rysikiem na kamiennej tabliczce oraz piórem zamoczonym w prawdziwym kałamarzu.

Gdzie: chałupa z Przeciszowa w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: dzieci (7–12 lat)

11.00–17.00 Na szkle malowane – warsztaty artystyczne dla dzieci

Każdy z uczestników otrzyma szklaną płytkę z konturem charakterystycznego dla skansenu w Wygiełzowie motywu ludowego, który własnoręcznie pokoloruje farbami.

Gdzie: mała scena przed chałupą z Przegini Duchownej w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: dzieci (5–12 lat)

11.00–18.00 kiermasz rękodzieła

Gdzie: na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

11.00–18.00 Damą być – wystawa

Wystawa czasowa prezentująca stroje komunijne na fotografiach z I poł. XX w. Ekspozycja przygotowana specjalnie na XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Gdzie: kruchta kościoła z Ryczowa w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

11.00–18.00 Wspomnień czar. Powróćmy do lat 60. – wystawa

Wystawa czasowa prezentująca dizajn lat 60. XX w. w wiejskim domu. Ekspozycja przygotowana specjalnie na XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Gdzie: spichlerz z Kościelca w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

13.00–18.00 pokaz czerpania papieru

Pokaz będzie połączony z możliwością samodzielnego czerpania papieru. Na koniec uczestnicy otrzymają pamiątkową kartkę wyczerpanego papieru.

Gdzie: chałupa z Benczyna w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

13.00–18.00 kuchnia regionalna i zielarstwo

Gdzie: dom z Chrzanowa w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

13.00–18.00 krąg zabaw dziecięcych

Gdzie: okolice spichlerza z Giebułtowa w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: dzieci (5–12 lat)

13.00–18.00 pokaz garncarstwa, możliwość chodzenia na szczudłach i wchodzenia na słupa

Gdzie: okolice chałupy z Rozkochowa w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

13.00–18.00 pokaz lania świec woskowych oraz szycia koszyków z korzenia sosny

Gdzie: chałupa z Rozkochowa w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

13.00–18.00 pokaz wikliniarstwa

Gdzie: chałupa z Przeciszowa w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

13.00–18.00 pokaz prania w kiwaczce

Gdzie: chałupa z Podolsza w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

13.00–18.00 pokaz młócenia cepami

W zabytkowej ośmiobocznej stodole z Przeciszowa, w której znajdują się m.in. cepy, żarna i stępa, zainteresowani będą mogli wysłuchać opowieści o dawnym procesie mielenia zboża, a także spróbować sił w młócce cepami.

Gdzie: stodoła z Przeciszowa w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

14.00 XVIII Przegląd Zespołów Obrzędowych Po Krakowsku – uroczysty korowód

Przejście uroczystego korowodu inaugurującego XVIII Przegląd Zespołów Obrzędowych Po Krakowsku spod karczmy z Minogi do amfiteatru w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym.

Gdzie: karczma z Minogi w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 15 min.

14.30 inauguracja XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Otwarcie XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę oraz wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego

Gdzie: amfiteatr w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 30 min.

15.00 koncert Zespołu Pieśni i Tańca Hajduki

Zespół Pieśni i Tańca Hajduki powstał w 1968 r. w Oświęcimiu i jest jednym z najstarszych zespołów w regionie. W swoim repertuarze posiada pieśni i tańce narodowe, kujawskie, lubelskie, opoczańskie, rzeszowskie, nowosądeckie i, przede wszystkim, krakowskie.

Gdzie: amfiteatr w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 45 min.

15.45–18.45 XVIII Przegląd Zespołów Obrzędowych Po Krakowsku

Przegląd Zespołów Obrzędowych jest prezentacją dawnych zwyczajów i obrzędów ludowych w wykonaniu zespołów Kół Gospodyń Wiejskich regionu chrzanowskiego.

Gdzie: amfiteatr w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

18.45 koncert Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Małopolanie z Babic

Gdzie: amfiteatr w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 15 min.

19.00 ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów XVIII Przeglądu Zespołów Obrzędowych Po Krakowsku

Gdzie: amfiteatr w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 15 min.

Rezerwacja 14–18 maja oraz 21–25 maja, godz. 10.00–17.00, tel. 12 423 35 55
Mapa XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

post

Ponadto w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej

19 maja 2012 (sobota)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej udostępniony do samodzielnego zwiedzania.

10.00–18.00 stoiska twórców ludowych, targi dań regionalnych oraz kiermasz nowości książkowych

Stoiska twórców ludowych, targi dań regionalnych zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy oraz kiermasz nowości książkowych zorganizowany przez Orawską Bibliotekę Publiczną w Jabłonce.

Gdzie: teren Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

Dla kogo: wszyscy

11.00, 13.00, 15.00 Motywy orawskie – warsztaty artystyczne

Podczas warsztatów dzieci w grupach wykonają m.in. dużych rozmiarów herb rodu Moniaków z takich materiałów jak: filc, kolorowe guziki, kamyki, cekiny itp. Konieczna rezerwacja!

Gdzie: budynek gospodarczy obok chałupy Omylaka – nowy sektor Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

Dla kogo: rodziny z dziećmi (5-12 lat)

Czas trwania: 45 min.

20 maja 2012 (niedziela)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej udostępniony do samodzielnego zwiedzania.

10.00–18.00 stoiska twórców ludowych, targi dań regionalnych oraz kiermasz nowości książkowych

Stoiska twórców ludowych, targi dań regionalnych zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy oraz kiermasz nowości książkowych zorganizowany przez Orawską Bibliotekę Publiczną w Jabłonce.

Gdzie: teren Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

Dla kogo: wszyscy

11.00 Książka pod dachami Orawy – babiogórskie baśnie i legendy czyta Dorota Segda

Spotkanie dotyczące babiogórskich baśni, legend, gawęd, podczas którego Dorota Segda przeczyta wybrane utwory, a dzieci będą miały okazję do stworzenia własnych opowieści. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Wójtowicz – pracownik Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.

Gdzie: chałupa Dziurczaka w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej

Dla kogo: dzieci (5–12 lat)

Czas trwania: 90 min.

12.00 wernisaż wystawy rzeźby drewnianej z cyklu Udręka czy ekstaza

Po wernisażu możliwość rozmów z rzeźbiarzami, prowadzenie Regina Kudzia – pracownik Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.

Gdzie: budynek plebanii – nowy sektor Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 45 min.

13.00, 15.00 Motywy orawskie – warsztaty artystyczne

Podczas warsztatów dzieci w grupach wykonają m.in. dużych rozmiarów herb rodu Moniaków z takich materiałów jak: filc, kolorowe guziki, kamyki, cekiny itp. Konieczna rezerwacja!

Gdzie: budynek gospodarczy obok chałupy Omylaka – nowy sektor Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

Dla kogo: rodziny z dziećmi (5-12 lat)

Czas trwania: 45 min.

17.45–18.00 wystawa warsztatowych prac dziecięcych

Gdzie: Czarna Karczma w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej

Dla kogo: wszyscy

Rezerwacja 14–18 maja oraz 21–25 maja, godz. 10.00–17.00, tel. 12 423 35 55
Mapa XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

post