Tegoroczny program Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego został podzielony na 4 trasy tematyczne:
- trasa wiedza – obejmująca zwiedzanie obiektów, oprowadzania z przewodnikiem i gośćmi specjalnymi oraz wykłady; pobierz pdfPDF trasa "wiedza"
- trasa doświadczenie – składająca się z warsztatów, plenerów i pokazów;pobierz pdfPDF trasa "doświadczenie"
- trasa sztuka – prezentująca punkty programu takie jak wystawy, wernisaże, koncerty;pobierz pdfPDF trasa "sztuka"
- trasa rozrywka – czyli kiermasze, festyny, występy kapel.pobierz pdfPDF trasa "rozrywka"

Dla dzieci została przygotowana specjalna trasa zawierająca punkty programu przeznaczone dla najmłodszych.pobierz pdfPDF program dla dzieci

Dla grup zorganizowanych (powyżej 15 os.) został przygotowany szczegółowy program, zawierający informacje pomocne w zaplanowaniu udziału w wydarzeniu.pobierz pdfPDF program dla grup zorganizowanych

Ponadto w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu

26 maja 2012 (sobota)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne

Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu udostępniony do samodzielnego zwiedzania.

10.00–18.00 Ginące zawody w skansenie – warsztaty przędzenia na wrzecionie i kołowrotku, spotkanie z kowalem

Połączone z warsztatami pokazy dawnych zawodów i rękodzieła to okazja do zapoznania się z odchodzącym w przeszłość rzemiosłem. W plenerach skansenu będzie można przyjrzeć się pracy kowala w tradycyjnej wiejskiej kuźni oraz poznać starodawne sposoby przędzenia na wrzecionie i kołowrotku.

Gdzie: na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu. Szczegółowa informacja w punktach informacyjnych Małopolskiego Instytutu Kultury

Dla kogo: wszyscy

10.00–18.00 Ginące zawody w skansenie – warsztaty szycia na maszynie

Połączone z warsztatami pokazy dawnych zawodów i rękodzieła to okazja do zapoznania się z odchodzącym w przeszłość rzemiosłem. W plenerach skansenu będzie można spróbować szycia na dawnej maszynie.

Gdzie: zagroda kolonistów niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu

Dla kogo: wszyscy

10.00–18.00 kiermasz staroci

Gdzie: Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu

Dla kogo: wszyscy

16.00 Strój liturgiczny i strój codzienny kapłanów rzymskokatolickich – wykład gościa specjalnego dr Lucyny Rotter z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII

Symboliczny przekaz stroju jest rzeczą naturalną. Pojawia się w stroju ludowym, świeckim, ceremonialnym itd. Jest także integralną częścią stroju kościelnego. Głęboka symbolika ubiorów liturgicznych, ceremonialnych, a nawet codziennych w Kościele rzymskokatolickim jest kwestią oczywistą. Rzadko jednak współczesny człowiek zastanawia się nad owym przekazem ideowym. Równie interesujący jest problem historycznych przemian ubiorów używanych do dziś oraz tych, które współcześnie są już właściwie zapomniane. Ciekawą kwestią są także wpływy strojów świeckich na „modę kościelną”.

Gdzie: cerkiew greckokatolicka z Czarnego w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 45 min.

27 maja 2012 (niedziela)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne

Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu udostępniony do samodzielnego zwiedzania.

10.00–18.00 Ginące zawody w skansenie – warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły

Połączone z warsztatami pokazy dawnych zawodów i rękodzieła to okazja do zapoznania się z odchodzącym w przeszłość rzemiosłem. W plenerach skansenu będzie można nauczyć się wyrobu tradycyjnych kwiatów z bibuły.

Gdzie: na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu. Szczegółowa informacja w punktach informacyjnych Małopolskiego Instytutu Kultury

Dla kogo: wszyscy

10.00–18.00 Ginące zawody w skansenie – warsztaty robótek ręcznych, haftu oraz koronki klockowej

Połączone z warsztatami pokazy dawnych zawodów i rękodzieła to okazja do zapoznania się z odchodzącym w przeszłość rzemiosłem. W plenerach skansenu będzie można zgłębić tajniki wyrobu koronek klockowych oraz dziergania na drutach i szydełkiem.

Gdzie: zagroda kolonistów niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu

Dla kogo: wszyscy

10.00–18.00 kiermasz staroci

Gdzie: Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu

Dla kogo: wszyscy

15.00 Historia i symbolika strojów liturgicznych i codziennych kapłanów greckokatolickich – wykład gościa specjalnego dr Lucyny Rotter z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII

Kostiumologia kościelna w obrębie religii chrześcijańskich to cały wachlarz form, kolorów i stylistyki, aż trudno odnaleźć w nich wspólne korzenie. Przy całej swojej różnorodności stroje te stanowią monolit ideowy. Ciekawą kwestią są przemiany stylistyczne i formalne, które jednak nie spowodowały utraty spójności przekazu symbolicznego.

Gdzie: cerkiew greckokatolicka z Czarnego w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 45 min.

Rezerwacja 14–18 maja oraz 21–25 maja, godz. 10.00–17.00, tel. 12 423 35 55
Mapa XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

post

Ponadto w Łosiu

26 maja 2012 (sobota)

11.00 Sekrety Łosia – spacer po miejscowości

Dlaczego kaplica z Klimkówki stoi w Łosiu? Co wydobywa się z kopanki? Czy na szlabancie w Łosiu stał szlaban? Ile jest mostów nad Łosianką? Te i inne sekrety wsi Łosie odkryje przed nami Bogdan Kareł – potomek dwóch rodów maziarskich.

Plan spaceru:
1. cmentarz parafialny,
2. cmentarz wojenny nr 71 z okresu I wojny światowej, zaprojektowany przez Hansa Mayra,
3. stara zabudowa nad rzeką Łosianką (stare chyże, domy bogatych maziarzy),
4. kopanka (naturalne ujęcie ropy naftowej),
5. cmentarz komunalny z kaplicą z Klimkówki,
6. cmentarz choleryczny.

Gdzie: zbiórka przy punkcie informacyjnym Małopolskiego Instytutu Kultury

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 90 min.

12.00-18.00 zwiedzanie indywidualne cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Łosiu

Drewniana cerkiew powstała w 1810 r. z inicjatywy właściciela wsi Łosie, hrabiego Stanisława Siemieńskiego z Biecza. Przez następne lata rozbudowywana, a w 1928 r. znacznie zmieniona –powiększono nawę oraz dobudowano zakrystię. Wnętrze cerkwi zdobi piękna, bogata polichromia z 1935 r. wykonana przez Mikołaja Galanka. Uwagę zwraca kompletny ikonostas, który powstał najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX w.

Gdzie: cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Łosiu

Dla kogo: wszyscy

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Szlak Maziarski Łosie – przejazd wozem maziarskim po Łosiu z przewodnikiem ze Stowarzyszenia Pogranicza

Konieczna rezerwacja!
PRZEJAZD PŁATNY: 15 PLN/os., dzieci do 6 lat za darmo

Gdzie: zbiórka pod cerkwią greckokatolicką pw. Narodzenia NMP w Łosiu

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 45 min.

27 maja 2012 (niedziela)

13.00 recital pieśni nabożnych w wykonaniu Julii Doszny (śpiew) z akompaniamentem Jacka Sribniaka (klawisze) oraz Martirosa Dawtiana (skrzypce)

Julia Doszna – wybitna pieśniarka pochodząca z Bielanki. Pierwsze kroki na scenie stawiała z zespołem Łemkowyna. Śpiewa z powodzeniem zarówno ludowe pieśni liryczne, religijne i obrzędowe, jak też poezję B. I. Antonycza, J. Harasymowicza, P. Trochanowskiego. W 2009 r. została uhonorowana przez Prezydenta Ukrainy tytułem Zasłużony Artysta, a w 2010 r. nadano jej tytuł International Star of Ukraine.
Jacek Sribniak - jest założycielem zespołu Etnogram, który prócz muzyki klezmerskiej wykorzystuje utwory związane z kulturą Bałkanów. Jako klarnecista i pianista brał udział w nagraniu płyty Julii Doszny, a ostatnio w nagraniu płyty Marka Dyjaka.
Martiros Dawitian – ukończył Państwowe Konserwatorium im. Komitasa w Erywaniu (Armenia) w klasie skrzypiec. W latach 1986-1987 pracował w Narodowej Filharmonii Armenii. Do Polski przyjechał w 1992 r. i pracował jako skrzypek w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Współpracuje z wieloma krajowymi zespołami muzycznymi.

Repertuar:
1. Otcze nasz / Pid Twoju myłost / Отче наш / Під Твою милост
2. A stoit tu stoit / А стоіт ту стоіт
3. Na wawylon`skych rikach / На вавилонськых ріках
4. Ne płacz Rachele / Не плач Рахыле
5. S`waty sidyły kaminia były / Сьвати сідили каміня били
6. Starowynnaja kapłycia / Старовинная каплиця
7. Błażen muż / Блажен муж
8. Na s`watoho Jana / На сьватого Яна
9. Boża Maty / Божа Мати
10. Tam koło oftarja / Там коло офтаря
11. Mołytwa (sł. B. I. Antonycz, muz. S. Kozak) / Молитва (сл. Б. І. Антонич, муз. С. Козак)
12. Bogurodzica / Bohorodyce / Богородице
13. Mołytwa (sł. R. Warchoł, muz. P. Trochanowski) / Молитва (сл. Р. Вархол, муз. П. Трохановскій)

Gdzie: cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Łosiu

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 40 min.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Szlak Maziarski Łosie – przejazd wozem maziarskim po Łosiu z przewodnikiem ze Stowarzyszenia Pogranicza

Konieczna rezerwacja!
PRZEJAZD PŁATNY: 15 PLN/os., dzieci do 6 lat za darmo

Gdzie: zbiórka pod cerkwią greckokatolicką pw. Narodzenia NMP w Łosiu

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 45 min.

14.00–18.00 zwiedzanie indywidualne cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Łosiu

Drewniana cerkiew powstała w 1810 r. z inicjatywy właściciela wsi Łosie, hrabiego Stanisława Siemieńskiego z Biecza. Przez następne lata rozbudowywana, a w 1928 r. znacznie zmieniona –powiększono nawę oraz dobudowano zakrystię. Wnętrze cerkwi zdobi piękna, bogata polichromia z 1935 r. wykonana przez Mikołaja Galanka. Uwagę zwraca kompletny ikonostas, który powstał najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX w.

Gdzie: cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Łosiu

Dla kogo: wszyscy

Rezerwacja 14–18 maja oraz 21–25 maja, godz. 10.00–17.00, tel. 12 423 35 55
Mapa XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

post

Ponadto w Bartnem

26 maja 2012 (sobota)

10.00-17.00 zwiedzanie indywidualne cerkwi prawosławnej pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem

Dla kogo: wszyscy

11.00-14.00 Nagrobek też człowiek – pokaz remontu nagrobka kamienno-żeliwnego na cmentarzu w Bartnem prowadzony przez Stowarzyszenie Magurycz

Założone przez Szymona Modrzejewskiego Stowarzyszenie Magurycz od 25 lat remontuje cmentarze na terenach południowo-wschodniej Polski, które pozostały bez opieki na skutek wysiedleń i Holokaustu. Wolontariusze Magurycza pracowali na ponad 100 cmentarzach i wyremontowali blisko 1600 nagrobków, krzyży oraz innych obiektów małej architektury sakralnej. W 2011 r. Szymon Modrzejewski został laureatem nagrody Europa Nostra przyznawanej przez europejską federację stowarzyszeń za ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego Europy.

Gdzie: zbiórka przy punkcie informacyjnym Małopolskiego Instytutu Kultury

Dla kogo: wszyscy

17.00 nabożeństwo

Gdzie: cerkiew prawosławna pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem

27 maja 2012 (niedziela)

10.30 nabożeństwo

Gdzie: cerkiew prawosławna pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem

11.00 Zaplecze surowcowe kamieniarzy z Bartnego – wycieczka do kamieniołomu na Maguryczu Wysokim prowadzona przez dr. Tadeusza Łopatkiewicza, specjalistę z zakresu etnografii Karpat

Zaplecze surowcowe tradycyjnych rzemiosł i przemysłów ludowych traktowane jest zwykle w badaniach naukowych drugoplanowo. Kamieniołom ten, nieczynny od 70 lat, dokumentuje wciąż ogrom wysiłku, jaki kamieniarze bartniańscy wkładali w pozyskiwanie surowca, jest przy tym niezwykle interesującym zabytkiem geologicznym i przyrodniczym. Położony na uboczu, niedostępny i skryty, znany jest niewielu miłośnikom Beskidu Niskiego. W trakcie wycieczki przedstawiona zostanie przeszłość tego miejsca, sposób pozyskiwania piaskowca, a także relikty i pozostałości tego procesu. Konieczna rezerwacja!
UWAGA: Wycieczka wymaga odpowiedniego obuwia i ubrania.

Gdzie: zbiórka przy Bacówce PTTK w Bartnem

Dla kogo: wszyscy

Czas trwania: 180 min.

12.00-16.00 zwiedzanie indywidualne cerkwi prawosławnej pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem

Dla kogo: wszystkich

Rezerwacja 14–18 maja oraz 21–25 maja, godz. 10.00–17.00, tel. 12 423 35 55
Mapa XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

post

Ponadto w Zalipiu

26 maja 2012 (sobota)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne Zalipia – malowanej wsi

W trakcie spaceru zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć przykłady tradycyjnej sztuki Zalipia – malowane zagrody oraz budynki użyteczności publicznej.

Gdzie: informacja i mapa Zalipia do pobrania w punkcie informacyjnym Małopolskiego Instytutu Kultury oraz w Domu Malarek w Zalipiu (Zalipie 128 A)

Dla kogo: wszyscy

11.00, 14.00, 16.00 warsztaty artystyczne z zalipiańskimi malarkami

Inspirując się wzorami tradycji ludowej, uczestnicy warsztatów będą mogli spróbować swych sił w malowaniu przedmiotów wykonanych z ceramiki, drewna i papieru. Skomplikowana i pracochłonna sztuka tworzenia wycinanek z papieru stanowiła niegdyś sposób ozdabiania wnętrz domów. W trakcie warsztatów osoby zainteresowane tą techniką będą mogły wykonać proste wycinanki oraz przekonają się, jak wielkiej cierpliwości wymaga od artystek ludowych ich praca.
WARSZTATY PŁATNE: 10 PLN/os. DZIECI, 15 PLN/os. DOROŚLI

Gdzie: Dom Malarek, Zalipie 128 A

Dla kogo: dzieci (od 10 lat) i dorośli

Czas trwania: 90 min.

11.00–17.00 zwiedzanie indywidualne kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zalipiu

We wnętrzu kościoła można obejrzeć oryginalną dekorację malarską wykonaną przez zalipiańskie malarki.

Gdzie: kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Zalipie 160

Dla kogo: wszyscy

27 maja 2012 (niedziela)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne Zalipia – malowanej wsi

W trakcie spaceru zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć przykłady tradycyjnej sztuki Zalipia – malowane zagrody oraz budynki użyteczności publicznej.

Gdzie: informacja i mapa Zalipia do pobrania w punkcie informacyjnym Małopolskiego Instytutu Kultury oraz w Domu Malarek w Zalipiu (Zalipie 128 A)

Dla kogo: wszyscy

11.00, 14.00, 16.00 warsztaty artystyczne z zalipiańskimi malarkami

Inspirując się wzorami tradycji ludowej, uczestnicy warsztatów będą mogli spróbować swych sił w malowaniu przedmiotów wykonanych z ceramiki, drewna i papieru. Skomplikowana i pracochłonna sztuka tworzenia wycinanek z papieru stanowiła niegdyś sposób ozdabiania wnętrz domów. W trakcie warsztatów osoby zainteresowane tą techniką będą mogły wykonać proste wycinanki oraz przekonają się, jak wielkiej cierpliwości wymaga od artystek ludowych ich praca.
WARSZTATY PŁATNE 10 PLN/os. DZIECI, 15 PLN/os. DOROŚLI

Gdzie: Dom Malarek, Zalipie 128 A

Dla kogo: dzieci (od 10 lat) i dorośli

Czas trwania: 90 min.

11.00–15.00 oraz 16.00–17.00 zwiedzanie indywidualne kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zalipiu

We wnętrzu kościoła można obejrzeć oryginalną dekorację malarską wykonaną przez zalipiańskie malarki.

Gdzie: kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Zalipie 160

Dla kogo: wszyscy

15.00 nabożeństwo

Gdzie: kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Zalipie 160

Rezerwacja 14–18 maja oraz 21–25 maja, godz. 10.00–17.00, tel. 12 423 35 55
Mapa XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

post

Ponadto w gminie Szczurowa

26 maja 2012 (sobota) i 27 maja 2012 (niedziela)

10.00-18.00 Krakowski Wianek – XX Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych im. Jędrzeja Cierniaka w Szczurowej

Krakowski Wianek jest przeglądem, którego celem jest ocena i konfrontacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych, kapel ludowych i grup śpiewaczych. Podczas festiwalu można poznać twórczość zespołów prezentujących ludową kulturę regionu Krakowiaków Wschodnich, Zachodnich oraz Pogórza Ciężkowickiego.

Gdzie: Park Kępińskich w Szczurowej

Dla kogo: wszyscy

Rezerwacja 14–18 maja oraz 21–25 maja, godz. 10.00–17.00, tel. 12 423 35 55
Mapa XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

post