W ramach XIV odsłony Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostaną zaprezentowane obiekty architektury drewnianej, które będzie można zwiedzać w aż dwa majowe weekendy: 19 i 20 maja oraz 26 i 27 maja 2012 roku. Organizacja Dni Dziedzictwa w ciągu dwóch następujących po sobie weekendów ułatwi uczestnikom odwiedzenie wszystkich 12 zabytków i udział w większej liczbie wydarzeń towarzyszących.

Wspólnie z muzeami posiadającymi skanseny i obiekty in situ, ustalono ostateczną listę obiektów biorących udział w przedsięwzięciu. Stanowią one przekrój różnorodności form i funkcji, prezentując zarówno architekturę sakralną, jak i dworską, chłopską, a także zabytki techniki czy obiekty związane z rzemiosłem.

Zgodnie z coroczną tradycją, w każdym z miejsc na uczestników czekać będą eksperci i pasjonaci, którzy pomogą odkrywać tajemnice dawnej architektury. Będzie można wziąć udział w oprowadzaniu po obiekcie, opatrzonym fachowym i ciekawym komentarzem. Informacje o obiektach, w tym plansze z ich opisami i planami znajdą się ponadto w materiałach towarzyszących zwiedzaniu, które w tym roku zostaną wydane w formie jednego, wspólnego przewodnika, a nie 12 odrębnych folderów dotyczących każdego z obiektów z osobna. Tegoroczną nowością i atrakcją jest także rozbudowanie przewodnika o elementy reportażu historycznego, prezentującego zabytki przez pryzmat ludzkich biografii. Publikacja, jak zwykle, będzie dystrybuowana bezpłatnie podczas wydarzenia, na stanowiskach informacyjnych, i zapoczątkuje serię przewodników Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Partnerami MIK-u, a jednocześnie gospodarzami obiektów objętych programem wydarzenia, będzie sześć małopolskich muzeów, posiadających skanseny i obiekty in situ.

LISTA OBIEKTÓW DNI DZIEDZICTWA 2012
19–20 maja 2012

  • Dwór z Drogini / Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
  • Zagroda ze Staniątek / Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
  • Dwór Moniaków / Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
  • Tartak i folusz / Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
  • Willa Oksza / Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – Galeria Sztuki XX wieku
  • Chałupa Gąsieniców Sobczaków / Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje

26–27 maja 2012