Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec jest zlokalizowany na powierzchni 5,3 ha, na malowniczo ukształtowanym terenie. Ekspozycja obejmuje 25 zabytkowych obiektów budownictwa drewnianego i 17 obiektów małej architektury (tj. kapliczki, krzyże przydrożne studnie, pasieki) rozmieszczone w sektorze małomiasteczkowym i wiejskim.

Regionalny skansen w Wygiełzowie prezentuje tradycyjną kulturę ludową wsi i małych miasteczek zamieszkałych przez Krakowiaków Zachodnich, a zasięgiem penetracji obejmuje tereny leżące na zachód od Krakowa, po obu stronach Wisły, aż do historycznej granicy ze Śląskiem, na rzece Przemszy.

Obiekty prezentowane podczas XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W tym sęk!